Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kövek és amulettek

2011.10.30

Igy keletkeztek a szimbólumrendszerek,mint ezen erök megjelenítési formái.A használó-az erö -és a szimbólum között közvetlen és individuális kapcsolatot
kellett kialakítani, amelyet az asztrológia volt képes egyedül teljesíteni.A személyre kiszámított bolygóállások
kedvezö idöpontokat adtak a különféle célok elérését megkönnyítö amulettek elkészítéséhez.Az összeköttetés
így vált teljessé.Következzen tehát a különféle bolygók hatásai alá rendelt mágikus talizmánok ismertetése , a teljesség igénye nélkül, csupán betekintést nyújtva abba a bonyolult rendszerbe, amelyet elödeink a kövek, ásványok,fémek megmunkálása közben figyelemmel kísértek.

A Szaturnusz
Hatásait egy trónon, vagy sárkányon ülö emberalak képének mágnesköre festésével érzékeltették.Az alak szarvasarcot viselt, jobb kezében sarló, baljában nyíl, lábai tevelábak. A szimbólumot a bolygó idején készí-
tették,és hosszú életet reméltek töle.Szokásos volt a Szaturnusz bak jegybe való érkezésének idején, vagy a
Kos jegyének elején ércböl idös férfialakot formázni, aki magas támlájú széken ül, felfelé tartott kezében halakat, vagy sarlót tart.Lábainál galambok, fejét fekete kendö takarja.A vese megbetegesései és vesekö ellen használták.

A Jupiter
Töle is hosszú és boldog életet , ujszülötteknek szerencsét,gazdagságot,és magas társadalmi poziciót
reméltek.Ellenségek esetén védelmet is jelentett a Jupiter-amulett.Világos színü ásványra sas hátán lovagoló király képét rajzolták,jobbjában nyílt tartva, amely olyan hatást keltett, mintha át akarná szúrni a sas fejét.
Készítésének idején a bolygó a saját órájában állt, itt fejtette ki legerösebben hatását.
A Jupiter-erö szimbolizálására négy szárnyas fiú által repített trónon ülö kos-vagy oroszlán fejü férfialakot is használtak.

A Nap
Amulettjét két különbözö formában készítették;Az elsö gyémántból, négy lovas fogaton táncoló nöalak,koszorú-
val a fején. Jobb kezében tükröt, vagy táblát tart, baljában mellének szorított botot.
Második alapanyaga a karneol volt,hatása gazdagságot,szerencsét és társadalmi elismerést ígért hordozójának.
A kép lehetett egy király alakja is,aki koronával a fején trónján ül, ölében holló, lábainál a földgolyó.Aranyba
vagy rubin köbe vésve sikeressé, legyözhetetlenné tette viselöjét.Még lázcsökkentö hatásokat is tulajdonítottak
ennek az amulettnek.A Nap az oroszlán csillagkép elsö dekádjába érkezésekor készítették.

A Hold
Az amulett képe botjára témaszkodó férfialak,fején madárral,virágzó fa elött.A Hold legmagasabb állásában készítették, hatására viselöje nem érzett fáradtságot,és utazások alatt védelemre szolgált.
Egy másik formája a Holdamulettnek a termés böségét és mérgek elleni védelmet szolgálta;ábrázolása nöalak,
sárkányon,bivalyon vagy rákon lovagolt. Jobb kezében nyilat, baljában sarlót tartva, fején szarvaira csavarodott kígyó,kezein és lábian is kígyó. Ezüstre vagy holdköre vésték.

A Merkur
Amulettje a kereskedésben hozott sikereket valamint öröm és harmónia elérésére használták. Szépen formált, szakállas fiatalember ,aki baljában a már ismert kígyós botot tartja,jobbjában nyilat,lábain szárnyakkal.A Merkúr
az ikrek jegyébe érkezésekor készítették.
Mási formáját, amelyet a Merkúr a szüzek jegyébe érkezésekor készítettek; páván lovagoló férfi képe,sas formá-jú alsóteste, baljában kakast,vagy tützcsóvát tartva.

A Vénusz
Lazúrköbe vésték; hosszú hajú lányalak,nyakában lánc,kezében trükröt tartva .Másik kezében kis, szárnyas fiú
aki kardot tart magasba, vagy nyilat készül kilöni éppen.A Vénusz a halak, vagy a bika jegyébe érkezésekor készítették, hatására könnyebbé vált a szerelem, mások bizalmának és jóakaratának elnyerése. Viselöjét kedvesebbé,vidámabbá tette,amely a belsö szépség kifelé sugározását is elösegítette, ezért a kapcsolattermetés is könnyedebbé vált.

A Mars
Alapanyag a gyémántkö volt , rávésett oroszlánon lovagoló fegyvert viselö férfialak, aki jobbjában felemelt kardot, baljában levágott emberfejet tart.A kos jegyének harmadik dekádjában, a Mars órájában készítették,.
Eröt, legyözhetetlenséget kölcsönzött viselöjének.Nemcsak a harc, a negatív értelemben vett háboruskodás
gyözelmi amulettje volt, az élet nehezebb helyzeteinek könnyebb áthidalására is viselték.
Mágikusan vonzó eröt is kölcsönzött viselöjének.
Amennyiben az amulettet a Mars skorpió jegyének elsö dekádjába érkezésekor készítteték, így bátroságot, pontos döntéseket és háburú esetén védelmet nyújtott viselöjének.

Nagy valószínüsséggel feltételezhetjük, hogy az amulettek ilyen formájú készítése a bolygók primitív korokból
visszamaradt, megszemélyesített ábrázolásainak maradványai.Formálásuk azonban igen mély asztrológiai
ismereteket és kézmüves ügyességet is igényelt.Nehézséget csak a bolygóhatások együttes ábrázolása okozott,
így a késöbbi korokban leegyszerüsödött az amulettek rajzainak technikája, a konkrét képek helyét szimbólumok vették át.Az írásjelek megjelenése is az amulettek szimbolikájának alapvonásaira vezethetö vissza.
Nem a ma ismert álatégövi jelek használata volt a jellemzö, inkább a bolygókapcsolatok; az elemek (tüz,-víz,-levegö,-föld-) jelek összekapcsolása. Az igy keletkezett közel 100 fontosabb bolygóaspektus a különbözö összekapcsolt jel, a csillagkép,amelyeket különféle anyagokra,kövekre véstek és amulettként hordtak.
Hatásrendszerük eléréséhez szimbólikájuk azonban kevés volt,így bonyolult szabályrendszerek használatát
tette elengedhetetlenné.A mai pszichológia újra felfedezte az ún.projekció hatásait, miszerint az ember különbözö vágyait szorosan összeköthet bizonyos tárgyakkal,így a vágy kifejezésének eszköze egy bizonyos tárgy lesz.Példaként említhetnénk egy ajándéktárgyat,emléket,amely két ember kötödését jelképezi.Amennyiben ez a tárgy elveszik, vagy eltörik,úgy érezzük, hogy az adott emberhez való kapcsolatunk is szenved alatta.
A hétköznapi életböl mondhatunk számtlan példát az amulettek konkrét élethelyzetekben kifejtett hatásaira,
amelyek alapján már nem lehet ezeket a babona körébe sorolni.Elözö korokban az amulettekhez kötött renge-
teg készítési és használati szabály már maga megkövetelte használójától a vele való intenzív foglalkozást, amely
tehát már maga is elöidézte azt a mély belsö kacsolatot, a szuggesztív hatásrendszert az amulett és viselje között, amit a projekció pszichológiai leírásából is ismerünk.Itt volt tehát a kívánt hatások elérésének az alapja és modern magyarázata.Lelkünk óriási energiakészletét mobilizáltunk így egy vállalkozás vagy kívánság elérése
érdekében.
Az amulettek modernebb és általánosabban használatos formái a szerencsekövek, amelyek mágikus hatásait a Bibliából, mondákból és mítoszokból is ismerjük.
A kövek és az állatövi jegyek közötti kapcsolat leírása szintén örökségeink közé tartozik;

Kos: vas, Szardonix, Amethyszt, Pirit,kén,okker,és minden piros színü kö.
Bika: réz, Achat, Karneol,fehér korállok, alabástrom,fehér,áttetszö kövek.
Ikrek: higany, Topáz,Berill,Gránát és a csíkozott kövek.
Rák: Ezüst,smaragd,mészkö,Szelanit, és a fehér színü kövek.
Oroszlán: arany,rubin,Jáspis, Chrysolith és a sárga színü kövek.
Szüz: higany,smaragd, Jáspis és az apró színes kövek.
Mérleg: réz,gyémánt,Beril,fehér márvány,Spát,Kvarc,hegyikristály
Skorpió: vas,Topáz,Amethyszt,Mágneskö,Hematit,cinnober,
Nyilas: cink,gránát,Hyacint, és zöld-piros keverékü kövek.
Bak:ólom,Onix,Chrizopáz,szén és a fekete színü kövek
Vízöntö: ólom,Zaphír,fekete gyöngyök,Obszídián
Halak: cink,Chrizolith,Zafír,Korállok,salak.

A megfelelö kövek, fémek kiválasztása nemcsak a Nap állása, tehát születési hónapunk horoszkópja alapján kell történjen,hanem a különbözö segítö, vagy hátráltató aspektusok figylembevételével is.
Fontos még, hogy vonzódjunk is a kiválasztott fémhez, vagy köhöz.Nem mindegy az sem, hogy milyen idöszakban vesszük meg, vagy készíttetjük el szerencsekövünket.Az amulett segítö hatásait az elöbbiekben leírt bolygóhatások és a kívánt eredmény szimbóluma belsö vonzódásunkkal párosulva hozza meg .
A korábbi évszázadok amuletthasználói valóságos rabjai lettek ennek az egyébként segítönek szánt eszköznek,
amely nem kis veszélyeket rejtett magában.Tartsuk tehát mi is szem elött, hogy ez csak egy lehetséges eszköz,
használatuknál a tudatos választás szabadságát alkalmazzuk!

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.